Het coronavirus beïnvloedt al sterk het bedrijfsleven. Sommige ondernemingen moeten het plots doen met minder klanten en omzet. Hoe kun je de bedrijfsproblemen door het coronavirus zo veel mogelijk beperken?

Het coronavirus is nog maar relatief kort in het land en het is op dit moment uiterst onzeker hoe de nabije toekomst eruit gaat zien. Voor veel bedrijven kan deze onzekerheid, plus de al dalende omzet, funest zijn. Zij moeten maatregelen treffen om te voorkomen dat ze omvallen. Maar wat is er zoal mogelijk voor een ondernemer?

Bijzonder uitstel belastingen aanvragen

Eén van de maatregelen die het kabinet heeft genomen voor ondernemers is dat zij het betalen van belastingen mogen uitstellen. Het afdragen van je omzetbelasting, maar ook van je inkomstenbelasting vindt dan op een later moment plaats.

Werktijdverkorting aanvragen

Ben jij een ondernemer met personeel in dienst, maar red je het niet om ze alle afgesproken uren te laten werken? Dan kun je werktijdverkorting aanvragen. Hiermee vraag je voor je medewerkers een tijdelijke WW-uitkering aan. Meer informatie vind je op deze speciale website van de overheid.

BMKB-regeling voor ondernemers aanvragen

De overheid heeft sinds deze week de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKM)-regeling versneld opengesteld. Met deze stap komt 300 miljoen euro aan extra financiering ter beschikking voor getroffen mkb-bedrijven. “De BMKB kan benut worden door bedrijven voor overbruggingskrediet of verhoging van hun rekening-courantkrediet, oftewel het bedrag dat zij rood mogen staan. De verruiming is essentieel voor de liquiditeit van kleinere ondernemers die inkomsten of productie mislopen door het coronavirus”, aldus staatssecretaris Mona Keijzer.

Vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers?

Ondernemers die met vragen zitten over waar ze recht op hebben nu ze getroffen zijn door (de gevolgen van) het coronavirus, kunnen naar een speciale actiepagina van de overheid met meer informatie.

Uiteraard kunnen ondernemers die noodgedwongen minder werk hebben ook zelf actie ondernemen. Zo raadt adviesbureau Middenduin aan om een liquiditeitsplanning voor je bedrijf bij te houden zodat je je onderneming financieel kan sturen, te focussen op het debiteurenbeheer en werk op tijd te factureren, goed te kijken naar de voorraad, op tijd mogelijkheden onderzoeken voor extra financiering en om goed te blijven communiceren met crediteuren en financiers.

https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#noodmaatregel 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel