Tijdelijke bijstand of financiële steun ontvangen?

Het is belangrijk om daar in jouw administratie goed mee om te gaan.

 

TOGS-uitkering

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) vormt een tegemoetkoming voor specifiek getroffen sectoren, zoals cafés. Of een bedrijf in aanmerking komt voor de uitkering, hangt af van zijn bedrijfsactiviteiten volgens een SBI-code.

Aanvragen: periode en proces

U heeft 3 maanden om de tegemoetkoming aan te vragen. Dit kan vanaf vrijdag 27 maart 2020 16:30 uur tot en met vrijdag 26 juni 17:00 uur 2020. U kunt alleen online aanvragen (u kunt inloggen met eHerkenning of DigiD).

Belastingvrij

Besloten is dat over de uitkering geen inkomsten- of vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. Alhoewel de tegemoetkoming bedoeld is voor doorlopende vaste lasten, blijven deze wel gewoon voor 100% aftrekbaar van de winst.

TOZO-uitkering

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is een uitkering. Het bedrag dat je ontvangt geldt als privé-inkomsten. Het zijn geen bedrijfsinkomsten, omdat je die als persoon (en niet als eenmanszaak, VOF of BV) ontvangt. Dat betekent dat het ontvangen bedrag niet geldt als winst uit onderneming.

Daarom boek je deze transactie als privé-inkomsten en is het handig om dit bedrag vervolgens over te maken naar je persoonlijke rekening.