Online administratieOnline toegang tot uw administratie

  • inzicht in uw cijfers
  • online hulp
  • overal bereikbaar
Zelf uw administratie verwerken
  • U kunt ook zelf bonnen/ facturen inboeken
  • factureren aan klanten


Geen installatie, overal toegang  

U kunt uw boekhoudkundige gegevens inzien vanaf elke locatie met een web-browser. 

Automatische upgrades

Alle updates en upgrades zijn allemaal gedaan voor u automatisch, zodat u geen zorgen hebt hierover.  De veiligheid van uw administratieve gegevens staan bij ons centraal. Wij hanteren hoge integriteitsstandaarden. Wij maken zelf onze eigen back-ups van de administraties.

Gebruikersvriendelijk

Inloggen gaat via Mijn administratie. met uw bedrijfsnaam en de door ons gegeven wachtwoord. Overzichtelijke schermen, standaardrapportages. Wij ondersteunen u met alle vragen.