Privacybeleid

Gewoon Boekhouden, gevestigd aan Mr. H. Smeengeweg 48 9439 PB Witteveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Patricia Keizer, adres: Mr. H. Smeengeweg 48 9439 PB Witteveen M: +31 (0)6 33 04 62 38
Persoonsgegevens die wij verwerken
Gewoon Boekhouden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Gewoon Boekhouden verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
- burgerservicenummer (BSN)
Doeleinden
Gewoon Boekhouden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Gewoon Boekhouden verwerkt op basis van wet- en regelgeving en in opdracht van zijn of haar klant eenbeperkt aantal persoonsgegevens binnen het kader van de gegeven opdracht aan de intermediair ,namelijk het opstellen van een fiscale aangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Gewoon Boekhouden neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gewoon Boekhouden) tussen zit. Gewoon Boekhouden gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Manager online (Boekhouding software), Unit4 (IB/OB/ICP software)
Bewaartermijn
Gewoon Boekhouden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Derden
Gewoon Boekhouden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gewoon Boekhouden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies
Gewoon Boekhouden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gewoon Boekhouden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Met de volgende partijen zijn er verwerkersovereenkomsten die compliant zijn met de AVG: Unit4 FiscaalGemak, Manager

Vragen en feedback/Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijsteen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U dient hiervoor schriftelijk een verzoek in te dienen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Gewoon Boekhouden
Mr. H. Smeengeweg 48, 9439PB Witteveen
06-33046238
info@gewoonboekhouden.nl